Ferrari Drivers of SwedenFerrari Drivers of Sweden

För ferrariägare som gillar att köra

 

 

 


Ferrari Drivers of Sweden

 
Integritetspolicy

Ferrari Drivers of Sweden behandlar personuppgifter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet med förordningen är att stärka den enskildes integritetsskydd inom EU och gäller för alla företag, myndigheter och organisationer, även vår klubb. I detta dokument beskrivs allmänna krav som gäller för vår klubb, som är personuppgiftsansvarig.

Förändringar som påverkar klubben

GDPR förordningen ersätter det tidigare reglementet, PUL (Person Uppgifts Lagen). En viktig förändring är att även personuppgifter och information i enklare format, i dator listor, e-post, eller på webbplatser på internet kommer att hamna under de nya reglerna.

Insamling av Information

Ansökan om medlemskap i klubben sker normalt genom att fylla i ett kontaktformulär på klubbens hemsida. Vi samlar in information, som inkluderar namn, e-postadress och telefonnummer. Den ansökande väljes som medlem i klubben efter en intervju och godkännande av styrelsen. Medlemmarnas personuppgifter registreras på den del av klubbens hemsida som endast är tillgänglig för klubbens egen administration av verksamheten.

Personuppgiftshantering och syfte

Ferrari Drivers of Sweden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som registreras i klubbens medlemsregister. Uppgifterna används för att via e-post, post eller telefon informera om klubbens aktiviteter, event planering, publikationer, reserapporter, finanser och budget m.m. Registrerade medlemmar har full tillgång till informationen på klubbens hemsida. Felaktiga medlemsuppgifter rättas omgående efter det att klubbens ansvariga meddelats.

Registrerade medlemsuppgifter är konfidentiella inom klubben och är inte tillgängliga för utomstående. Text och bilder i reserapporter och årsrapporten är föremål för etisk granskning och revideras vid behov.

Medlemmar som inte följer gällande stadgar kan uteslutas och då raderas personuppgifterna i medlemsregistret.

Personuppgifterna raderas också på en medlems utträde ur klubben och personuppgifterna kan också ändras eller raderas på begäran av medlemmen.

Personuppgiftsansvarig

Klubben är personuppgiftsansvarig. Kontakt med klubbens ansvarige för personuppgifter förmedlas genom klubbens Webmaster.

2018-05-28